Sammenlign de 3 uddannelser

Her kan du se forskellen mellem de 3 uddannelser

Jura Basis Jura Plus Jura Erhverv
Om uddannelserne:
Fri adgang til studievejledning
Adgang til hjælp til opgaveløsning
Hjælp til jobsøgning
Mulighed for eksamen
Mulighed for selvstudie
Mulighed for klasseundervisning
Adgang til digitalt uddannelsesmateriale  
Mulighed for ratebetaling
Disse fag undervises der i:
Familieret
Arveret
Skifteret
Ejendomshandel
Retssager
Inkasso
Tvangsauktion
Aftaleret
Selskabsret
Lejeret
Funktionærret
Gældsbreve
Køberet  
Konkursbehandling  
National retskildelære
EU retten og internationale retskilder
Det danske domstolssystem
Erstatningsret
Forsikringsret
Køb og salg af løsøre
Internationale køb
Kreditaftaler
Immaterialret
Markedsføringsret
Konkurrenceret
Finanseringsret
Kreditsikring
Kaution og sikkerhedsret
Fordringer
Køb af Fast ejendom
Insolvens og Konkurs
Arbejdsret
Virksomhedsformer
Procesret
Internationale lovvalg og procesret
kontakt os