Sammenlign de 3 uddannelser

Her kan du se forskellen mellem de 3 uddannelser

  Jura Basis Jura Plus Jura Erhverv
Om uddannelserne:      
Fri adgang til studievejledning
Adgang til hjælp til opgaveløsning
Rådgivning til jobsøgning
Mulighed for eksamen
Mulighed for selvstudie
Mulighed for klasseundervisning    
Adgang til digitalt uddannelsesmateriale  
Mulighed for ratebetaling
       
Disse fag undervises der i:      
Familieret  
Arveret  
Skifteret  
Ejendomshandel  
Retssager  
Inkasso  
Tvangsauktion  
Aftaleret  
Selskabsret  
Lejeret  
Funktionærret    
Gældsbreve    
Køberet      
Konkursbehandling      
National retskildelære    
EU retten og internationale retskilder    
Det danske domstolssystem    
Erstatningsret    
Forsikringsret    
Køb og salg af løsøre    
Internationale køb    
Kreditaftaler    
Immaterialret    
Markedsføringsret    
Konkurrenceret    
Finanseringsret    
Kreditsikring    
Kaution og sikkerhedsret    
Fordringer    
Køb af sast ejendom    
Insolvens og Konkurs    
Arbejdsret    
Virksomhedsformer    
Procesret    
Internationale lovvalg og procesret