Forretningsbetingelser

Tilmelding og betaling

Når vi har modtaget din tilmelding, fremsender vi umiddelbart herefter en faktura. Din tilmelding er først gyldig, når din betaling har fundet sted.

For uddannelserne gælder
Uddannelserne kan betales kontant eller som ratebetaling. Vælges ratebetaling, betales 1. rate senest 8 dage efter tilmelding. 2. rate forfalder 1 måned efter studiestart og 3. rate 2 måneder efter studiestart. 

Dit uddannelsesmateriale bliver tilgængeligt, når vi har modtaget 1. rate eller kontant betaling.

Du har 8 dages fortrydelsesfrist, efter du har fået adgang til uddannelsesmaterialet, uanset om du er selvstudie- eller klasseelev. Vi ønsker kun tilfredse elever hos os. Hvis du fortryder indenfor fristen, tilbagebetaler vi derfor det fulde beløb fratrukket et gebyr på kr. 500,-. 

Efter fortrydelsesfristens udløb er tilmelding og dermed betaling bindende, også selv om uddannelsen afbrydes.

Ved overflytning fra klasseundervisning til selvstudie eller omvendt opkræves et gebyr på kr. 500,-.

Forlænges studietiden for selvstudieelever udover 12 måneder, betales et gebyr på kr. 3.000,- for hver gang studietiden forlænges med 3 måneder.

Flere elever får uddannelsen betalt gennem Jobcentre eller Kommunerne. Andre elever opnår støtte via legater.

Jurainstituttet forbeholder sig ret til at optage undervisningen uden forudgående aftale med eleverne.

For kurserne gælder
Kurser betales kontant.

Ved afbud refunderes 75 % af kursusbeløbet, såfremt afbuddet modtages skriftligt senest 3 uger før kurset afholdes. Ved afbud 10 dage før kursus refunderes 33 % af kursusbeløbet. Modtages afbuddet mindre end 10 dage før kursusstart sker der ingen refusion.

For seminarer gælder
Seminaret er gratis. Vi tillader os dog at opkræve et no-show gebyr på kr. 250,-, hvis der ikke meldes afbud. Bliver du forhindret i at komme, bedes du derfor melde afbud senest kl. 10 dagen før arrangementet. Melder du ikke afbud og bliver væk, vil du få tilsendt en faktura på kr. 250,-.