Eksamen

Efter endt studie kan du tilmelde dig den afsluttende eksamen. Eksamen er en 4 timers skriftlig opgave, som du løser hjemmefra. Vi afholder eksamen 3 gange om året, og du sørger selv for at tilmelde dig den førstkommende eksamen efter du har gennemført dit studieforløb. Din eksamensopgave bliver bedømt af en dommer og en højesteretsadvokat. Opgaven vurderes efter 7-trins skalaen og du vil modtage et eksamensbevis, hvor din eksamenskarakter fremgår.

Eksamen er ikke obligatorisk. Vi anbefaler dog vores elever at afslutte uddannelsen med en eksamen, da et eksamensbevis er den bedste dokumentation på en afsluttet uddannelse, når du skal søge job.  Hvis du fravælger eksamen, vil du modtage et uddannelsesbevis, der dokumenterer, at du har gennemført uddannelsen.

Du kan finde datoer for kommende eksamener og tilmelde dig her