Om os

Kurser og uddannelser hos Jurainstituttet giver dig høje faglige kvalifikationer, højere jobsikkerhed og dermed bedre muligheder for at nå dine mål i livet.

Vi tilbyder erhvervsrettede kurser og uddannelser og vi har i over 30 år uddannet medarbejdere til selvstændig juridisk beskæftigelse.

Kurser
På vores mange specialkurser går vi i dybden med et juridisk emne. Kurserne gennemføres af vore dygtige undervisere, der til dagligt arbejder inden for det pågældende speciale.
Disse kurser henvender sig til dig, som ønsker en dybdegående viden indenfor et specialområde.

Uddannelser
Vore uddannelsestilbud omfatter brede advokatsekretæruddannelser på flere niveauer, som kan bruges i mange brancher. Udover på advokatkontorer får vores elever f.eks. job i inkassovirksomheder, ejendomsselskaber, inden for forsikringsbranchen, politiet, dommerkontorer, ministerier, hjælpeorganisationer samt en lang række erhvervsvirksomheder. Vores uddannede elever beklæder stillinger lige fra receptionister til advokatsekretærer, juridiske assistenter, sagsbehandlere og juridiske rådgivere.

Professor dr. jur. Erik Werlauff udtaler:

“Skal advokatsekretærer opnå tilstrækkelig special- og paratviden, må målet være at uddanne sekretærer som kvalificerede juridiske medhjælpere (i England og USA kaldet “Paralegal Assistant”), således som det er tilfældet med de uddannelser, der udbydes af “Jurainstituttet””.

Høj faglighed
Jurainstituttet kontrolleres og godkendes af dommere, advokater og andre jurister. Vi er anerkendt og meget benyttet af virksomheder, kommuner, jobcentre og en lang række offentlige myndigheder rundt i hele landet.