Kursusprogram og fagligt indhold

Introduktion til personalejuraen

 • Oversigt over de væsentligste love
 • Introduktion til det kollektive system

Overblik over de forskellige typer medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere

Kravene til en ansættelseskontrakt

Gennemgang af de vigtigste love og regler, som er relevante i det løbende samarbejde og personaleadministration

 • Funktionærloven
 • Ferieloven
 • Reglerne vedrørende sygdom
 • Reglerne vedrørende barselsorlov og andre orlovsmuligheder
 • Gennemførelse af ændringer i ansættelsesvilkårene
 • Kort overblik over reglerne om håndtering af persondata i en personaleadministration

Reglerne vedrørende ophør af ansættelsesforholdet

 • Opsigelsesvarsler
 • Saglig/usaglig opsigelse
 • Særlige beskyttede medarbejdere (gravide og medarbejdere på orlov samt tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter)
 • Diskriminationsreglerne (diskrimination på grund af race, hudfarve, religion samt diskrimination på grund af køn)
 • Bortvisning

Kursusmateriale

Undervisningen tager udgangspunkt i udvalgte dele af Jens Paulsen m.fl. ”Personalejura – praktisk arbejdsret”. Dette suppleres med Jurainstituttets kursusmateriale i Funktionærret samt PowerPoint præsentationer.

Kurset blev ikke fundet