Modulkursus A – Familie-, Arve- og Skifteret

Dygtiggør dig indenfor dit speciale eller udvid dine kompetencer!

 • Vil du blive dygtigere til det du laver?
 • Ønsker du at få mere ansvar og arbejde mere selvstændigt?

Med vores mere end 30 års erfaring inden for juridiske uddannelser, har vi sammensat dette modulkursus til dig, som vil dygtiggøre dig indenfor Familie-, Arve- og Skifteret. Kursusforløbet er plukket ud fra vores eksisterende juridiske uddannelser.

På dette modulkursus vil du få et indgående kendskab til og blive i stand til at arbejde med selvstændig sagsbehandling inden for følgende juridiske fag:

Familieret

 • Ægteskabets indgåelse
 • Formueforholdet mellem ægtefæller
 • Ægteskabets opløsning
 • Samværsret. Underholdsbidrag og Børnebidrag
 • Vilkårene for separation/skilsmisse
 • Bodeling
 • Pensionsrettigheder
 • Samliv uden ægteskab
 • m.m.

Arve- og Skifteret

 • Skifte af fællesbo mellem ægtefæller/samlevende og opløsning af sameje
 • Arv til slægt og ægtefælle/registreret partner
 • Testamenters fortolkning og udformning
 • Summarisk bobehandling og skifter, herunder privat skifte, forenklet privat skifte, ægtefælleudlæg og bobestyrerskifte
 • Skiftefordele
 • Frister, boafgifter og retsafgifter
 • Bortblevne og fraværende
 • Boopgørelse og blanketter til brug for skiftet
 • m.m.

Du kan vælge at følge kurset på vores klassehold eller gennemføre det som selvstudie hjemmefra.

Klassehold
Du kan vælge at følge vores klassehold på Jura Plus uddannelsen i København eller Aarhus, hvor du springer på holdet, når der undervises i Familie-, Arve- og Skifteret.

I København foregår klasseundervisningen i vores lokaler i Skoubogade 1, 1158 København K.

I Aarhus foregår klasseundervisningen hos VIA University College, Campus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, Bygning B, Lokale B2.04. 

Undervisningen ligger normalt én gang om ugen og består af 2 lektioner à 1 time. Der er ikke mødepligt til undervisningen. Uddannelsesmaterialet er udarbejdet sådan, at du kan læse stoffet op, såfremt du er forhindret i at deltage i undervisningen.

Kurser på klassehold
Se dato for afholdelse af næste kursusforløb på vores klassehold i kursuskalenderen.

Selvstudie
Hvis du vælger at tage modulkurset som selvstudie, har det den fordel, at du selv kan bestemme tempoet, din arbejdsrytme og hvor mange timer du ønsker at læse om ugen. Selvstudie kan påbegyndes, når det passer dig. Du skal blot have gennemført forløbet inden for 3 måneder. Du tilmelder dig et selvstudieforløb ved at kontakte Jurainstituttets administration på info@jurainstituttet.dk.

Forløb
Uddannelsesmaterialet til modulerne er udarbejdet således, at du er i stand til at sætte dig ind i stoffet uden at modtage traditionel undervisning. Den dag du starter på kurset, vil du få adgang til hele uddannelsesmaterialet via vores E-learning platform “JI Academy”.

Alle moduler afsluttes med en obligatorisk opgave. Opgaven indeholder en række spørgsmål og/eller cases, som du skal løse. Når vi har modtaget opgaven, rettes den af din underviser, og efter cirka 3 uger får du opgaven retur. Du får en karakter for opgaven sammen med et par kommentarer til din besvarelse. Samtidig vil du også få adgang til et eksempel på en korrekt besvaret opgave.

Du skal forvente, afhængigt af dine forudsætninger, at bruge omkring 2-3 timers forberedelse til hver undervisningsdag og igen 2-3 timer på at løse opgaven.

Hvem kan deltage?
Alle som ønsker at specialisere sig inden for Familie- Arve- og Skifteret. Du behøver ikke at have forudgående kendskab til juraen, da vi starter helt fra grunden i hver enkelt fag.

Pris
Klassehold: kr. 8.875,- ex. moms
Selvstudie: kr. 8.100,- ex. moms