Introduktion til offentlige udbud ifølge udbudsloven

Baggrund / Formål:

Baggrunden for dette kursus, er den stigende kompleksitet i forbindelse med den nye lovgivning vedrørende udbudsregler. Mange indkøbere i det operationelle niveau har oplevet en øget udfordring, når de skal afgøre om et indkøb kan være omfattet af disse nye regler. På samme måde oplever tilbudsgivere også en øget udfordring, når de skal afgøre, hvorvidt de vil afgive bud på en udbudt vare eller serviceydelse.
Formålet med dette kursus, er at give deltagerne nogle grundlæggende færdigheder i at erkende, om en given indkøbssituation kan være omfattet af regler vedrørende udbud. Desuden vil deltagerne få indsigt i hvordan et udbud, der er omfattet af udbudsreglerne, er opbygget i sin helhed. 

Målgruppe

Private aktører, som vil vide noget om udbud i det offentlige og hvordan det foregår.
Den budgetansvarlige det kan være leder eller chefer i det offentlige.
Den reelle indkøber – altså den udførende ordregiver.

Kurset og kursusemner

Kurset giver en introduktion til offentlige udbud ifølge udbudsloven. På kurset anvendes en praktisk orienteret tilgang, ofte med udgangspunkt i situationer som den offentlige ordregiver vil stå overfor i en konkret indkøbssituation. På kurset bliver du bl.a. introduceret til følgende områder:

  • Hvorfor udbud? Formål og hensyn med udbudsloven
  • Udbudslovens opbygning og definitioner
  • Hvordan vælges rette udbudsprocedure?
  • Offentlige indkøb under tærskelsærdierne
  • Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien (“light-regimet”)
  • Offentlige indkøb over tærskelværdierne (“EU-udbud”). Bemærk at kurset primært behandler dette emne.
  • Organisering og forberedelse af udbud, og tilrettelæggelse af udbudsmateriale”

Afholdelsen bliver: Hold 1: 25 sep. 2 okt. og 9 okt. Hold 2: 23 okt. 30 okt. og 6 nov. Tidsrum bliver alle dage kl. 17.00 til 19.15

Pris

3.500 kr. plus moms min. antal deltager 10 pers. maks. 20 pers. pr. hold

Underviser

Undervisningen varetages af Jakob Nielsen, der er udbudsjurist i økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Jakob har 6 års erfaring på udbudsområdet og arbejder dagligt med blandt andet gennemførelse af udbud (EU-udbud mv.), varetagelse af fælles udbudsparadigmer og behandling af forskellige udbudsjuridiske spørgsmål.

kontakt os