Erhvervslejeret

Styr uden om fælderne i forbindelse med udarbejdelse af erhvervslejeaftaler, få klarhed over mulighederne for at fastsætte og regulere lejen samt de spørgsmål, der oftest melder sig i praksis under lejemålets løbetid.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle, der ønsker et praktisk brugbart overblik over kravene til og elementerne i en erhvervslejeaftale, og de udfordringer der særligt ses i praksis for erhvervslejemål i lejeperioden. Forudgående praktisk kendskab til lejelovgivningen er ikke et krav, men det er en forudsætning, at man har viden svarende til indholdet i kurset ”Boliglejeret og ejendomsadministration”.

Indhold

  • Overblik over sammenhængen mellem boliglejeretten og erhvervslejeretten
  • Form- og indholdskrav til en erhvervslejeaftale, samt typiske fravigelser af lovgivningens regler og faldgrubber
  • Anvendelse af e-mail i erhvervslejemål
  • Reglerne om depositum og regulering heraf
  • Fordeling af vedligeholdelsespligten, herunder muligheder for at fravige
  • lovens udgangspunkt
  • Lejens fastsættelse og mulighederne for regulering, herunder ved forbedringer
  • Afståelse og genindtrædelse
  • Lejers og udlejers muligheder for opsigelse og ophævelse af lejeforholdet, herunder som følge af betalingsmisligholdelse
  • Lejers fraflytning
  • Anvendelse af erhvervslejeloven på ældre lejeaftaler

Udbytte
Undervisningen vil tage udgangspunkt i en fiktiv erhvervslejeaftale, og deltagerne vil efter kurset være i stand til at udfærdige en tilsvarende og tage højde for faldgrubber, typiske fravigelse af lovgivningen m.v. ved aftalens indgåelse. Endvidere vil deltagerne have fået redskaber til efterfølgende selvstændigt at kunne tage stilling til de problemstillinger, der opstår i lejeperioden f.eks. vedrørende udførelse af vedligeholdelse, afståelse, lejeregulering og ophævelse.

Kurset kan forlænges ved at tilkøbe 4 dagskurset ”Boligret og ejendomsadministration”. Læs mere her

Tid
Se dato for afholdelse af næste kursusforløb i vores kursuskalender.

Varighed og sted
Kursets varighed er 2 dage, og undervisningen foregår på Nørregade 7B, 2. sal, 1165 København K.

Pris
Kr. 3.995,- ex moms