Digitale retssager

Baggrund / Formål

Danmarks Domstole har besluttet at indføre en digital retsproces fra efteråret 2017. Det betyder, at det vil være obligatorisk for alle advokater at anlægge sager digitalt. Alle, der behandler civile sager, har derfor brug for viden om, hvordan sagsbehandlingen og kommunikationen i civile sager kommer til at foregå på portalen. Det har betydning for arbejdsgange og kommunikationen med klienten, og her ser vi et behov for uddannelse. Danmarks Domstoles sagsportal til behandling af civile sager omfatter snart alle retskredse. Portalen minretssag.dk er åbnet ved Retten i Horsens og enkelte afdelinger i Vestre Landsret og i efteråret 2017 tager først øvrige jyske retskredse og afdelinger i Vestre Landsret portalen i brug. Siden følger alle byretter i øst, Sø- og Handelsretten, Østre Landsret og Højesteret.

Målgruppe

Advokatfirmaer (advokater, advokatfuldmægtige og advokatsekretærer).

Kurset og kursusemner

Kurset vil have en varighed på 3 lektioner (kl. 9-12 eller kl. 13-16).

Kursusemnerne vil være

  • Baggrund og regler for digital retssagsbehandling, herunder hvilke sager der er omfattet
  • Sagsanlæg/stævning
  • Forkyndelse
  • Processkrifter, ekstrakt og materialesamling
  • Kommunikation med retten, skønsmænd, sagkyndige
  • Klientens adgang til sagen på portalen
  • Frister og påmindelser
  • Hovedforhandling og de digitale muligheder

På kurset vil der blive vekslet mellem visning af sagsgange på portalen og undervisning, der giver viden, praktiske fif og råd om arbejdsgangene.
Kursusmateriale vil bestå af en digital kursuspakke, som udleveres på kurset. (Relevante lovbestemmelser, undervisningsmateriale, nyttige links mm).

Pris / kursus hos jer

Kurset holdes på jeres kontor. I skal blot stille et undervisningslokale med en projektor og lærred/skærm til rådighed.

Vær opmærksom på, at der vises skærmbilleder fra portalen, hvor der er mange detaljer. Udbyttet af undervisningen bliver derfor størst, hvis alle deltagere har et godt udsyn til skærmen. Det vil være fint, hvis der også er et flipstativ i lokalet. I sørger selv for forplejning til jeres deltagere. I er naturligvis også velkomne til at booke et kursus sammen med jeres lokale kolleger.

Deltagerantal: 

Pris: 20.000 kr. op til 25 deltagere, herefter 1000 kr. pr ekstra deltager

Underviser

Merete Schlüter er en erfaren underviser og oplægsholder med mange års erfaring som domstolsjurist og intern konsulent ved Danmarks Domstole og har derfor et solidt kendskab til retternes arbejdsprocesser og digitale kommunikation. Merete har bl.a. bidraget i forbindelse med udviklingen af Civilsystemet, som er retternes sagsbehandlingssystem på “indersiden” af minretssag.dk. Merete har også tidligere været advokat.
Se Meretes profil her

Obligatorisk efteruddannelse

Der udstedes kursusbevis efter kurset. Om godkendelse af efteruddannelse for advokater, se Advokatsamfundets hjemmeside.