Jura Akademiet

Skab nye muligheder – optimer dine chancer for kvote 2-optag på jurastudiet.

Sætter dit karaktergennemsnit en stopper for din drøm om at komme ind på jurastudiet?

Jurainstituttet udbyder nu en uddannelse, som er specielt sammensat til at ruste dig til at søge ind på en juridisk universitetsuddannelse med en kvote 2 ansøgning.

Hovedformålet med uddannelsen:

  • at øge din chance for optag på juridiske universitetsuddannelser gennem Kvote 2
  • at give dig en grundig og alsidig indsigt i en række juridiske discipliner, på et fagligt- såvel som et teoretisk plan.
  • at forberede dig som studerende, uanset om du allerede er – eller forventer at blive – optaget på en juridisk uddannelse. Således vil du, allerede forud for påbegyndelse af dit universitetsstudium, have gode forudsætninger for faglig succes.

Generelt om kompetenceprofil:

Din kompetenceprofil vil afspejle de kompetencer, der forefindes blandt juridiske bachelorstuderende, ved udgangen af 4. semester. Kompetencerne opnået gennem Jura Akademiets grunduddannelse i juridiske færdigheder, er dog ikke på samme avancerede niveau, som dem der opnås ved de højere videnskabelige læreranstalter. Dette skyldes primært forskellen i uddannelsernes varighed og pensum.

Du kan læse mere om pensum for uddannelsen her

Undervisning:

Jura Akademiet er et deltidsstudie og der er undervisning i tidsrum udenfor normal arbejdstid. Herudover kommer forberedelse og gruppearbejde.

I undervisningen er der fokus på et dynamisk læringsmiljø, og hver undervisningsgang består af 3 grundelementer, der tilsammen skal sikre et dynamisk indlæringsmiljø. De tre grundelementer er gruppearbejde, forelæsninger og dialog.

Alle vores undervisere er topkvalificerede kandidatstuderende, med specialviden indenfor det fag de underviser i. De ved derfor, hvad det vil sige at studere på universitetet.

Udbytte:

  • Grundlæggende færdigheder indenfor juridisk informationssøgning i nationale- og internationale retskilder.
  • Kendskab til juraens gennemgående grundprincipper- og grundsætninger.
  • Forståelse for retssystemets funktion, opbygning, praksis og værdier, i national såvel som i international forstand.
  • Et udvidet begrebsapparat indenfor de berørte retsområder. 
  • I stand til at kunne identificere retlige problemstillinger og anvende den juridiske metode, med henblik på at afdække løsningsmodeller i henhold til gældende ret for det relevante retsområde.
  • Kunne opstille juridiske argumenter, og formidle disse på en præcis og overbevisende måde; både mundtligt og skriftligt.
  • Være i stand til at identificere hensyn bag konkrete regler og bestemmelser i samfundsmæssig forstand.

Kort sagt vil du efter endt uddannelse besidde et overblik over det danske retssystem, de mest almindelige retskilder, grundlæggende juridiske principper og grundsætninger mv. Derudover vil du få en grundig vejledning i og få de rette værktøjer til at skrive en kvote 2-ansøgning, der brænder igennem – både gennem en indledende workshop og efterfølgende individuel feedback. 

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen. Du vil blive eksamineret indenfor et selvvalgt retsområde. Eksamen består af en præsentation af det valgte emne efterfulgt af dialog med censor og eksaminator.

Tid:

Hold 1:

Indledende workshop: Søndag d. 30. september 2018 kl. 10.00-15.00

Uddannelsesstart: Mandag d. 1. oktober 2018

Uddannelsesslut: Mandag d. 25. februar 2019

Der vil være undervisning hver mandag i tidsrummet kl. 17.00-21.00

Se undervisningsplanen her.

Hold 2:

Indledende workshop: Fredag d. 2. november 2018 kl. 15.00-20.00

Uddannelsesstart: Lørdag d. 3. november 2018

Uddannelsesslut: Lørdag d. 16. februar 2019

Der undervises fredage i tidsrummet 16.00-20.00 og lørdage i tidsrummet kl. 10.00-14.00.

Se undervisningsplanen her.

Sted:

Skoubogade 1, 2. sal, 1158 København K.

Pris:

Kr. 17.975,- inkl. moms

Tilmelding

Tilmeld dig her

 

Få tilsendt mere information

Ønsker du at høre mere omkring Jura Akademiet, så udfyld
kontaktformularen nedenunder og få tilsendt
mere information om uddannelsen.

Jeg accepterer at modtage materiale omkring studiet