Jura Akademiet

Skab nye muligheder – optimer dine chancer for kvote 2-optag på jura.

Sætter dit karaktergennemsnit en stopper for din drøm om at komme ind på jurastudiet og er du nødt til at søge optag via kvote-2?

Vi tilbyder en uddannelse, som er specielt sammensat til at ruste dig til at søge ind på en juridisk universitetsuddannelse med en kvote 2-ansøgning. Uddannelsen hos os varer 6 måneder.

Hovedformålet med uddannelsen:

  • At øge dine muligheder for optag på en juridisk universitetsuddannelse gennem kvote 2
  • At give dig en grundig og alsidig indsigt i en række juridiske discipliner på et fagligt såvel som et teoretisk plan.
  • At forberede dig som studerende, uanset om du allerede er – eller forventer at blive – optaget på en juridisk uddannelse. Således vil du allerede forud for påbegyndelse af dit universitetsstudium have gode forudsætninger for faglig succes.

Disse kompetencer får du:

Din kompetenceprofil vil afspejle de kompetencer, der forefindes blandt juridiske bachelorstuderende ved udgangen af 4. semester. Kompetencerne opnået gennem Jura Akademiets grunduddannelse i juridiske færdigheder er dog ikke på samme avancerede niveau, som dem der opnås ved de højere videnskabelige læreranstalter. Dette skyldes primært forskellen i uddannelsernes varighed og pensum.

Du kan læse mere om pensum for uddannelsen her

Deltidsstudie på 6 måneder:

Jura Akademiet er et deltidsstudie, og der er undervisning i tidsrum udenfor normal arbejdstid fra 1. september 2019 til 15. februar 2020. Herudover kommer forberedelse og gruppearbejde. 

Alle vores undervisere er topkvalificerede kandidatstuderende med specialviden indenfor det fag, de underviser i. De ved derfor, hvad det vil sige at studere på universitetet.

Udbytte:

  • Grundlæggende færdigheder indenfor juridisk informationssøgning i nationale- og internationale retskilder.
  • Kendskab til juraens gennemgående grundprincipper og grundsætninger.
  • Forståelse for retssystemets funktion, opbygning, praksis og værdier i national såvel som i international forstand.
  • Et udvidet begrebsapparat indenfor de berørte retsområder. 
  • I stand til at kunne identificere retlige problemstillinger og anvende den juridiske metode, med henblik på at afdække løsningsmodeller i henhold til gældende ret for det relevante retsområde.
  • Kunne opstille juridiske argumenter og formidle disse på en præcis og overbevisende måde – både mundtligt og skriftligt.
  • Være i stand til at identificere hensyn bag konkrete regler og bestemmelser i samfundsmæssig forstand.

Efter endt uddannelse vil du have et overblik over det danske retssystem, de mest almindelige retskilder, grundlæggende juridiske principper og grundsætninger mv. Derudover vil du få en grundig vejledning i og de rette værktøjer samt supervision til at skrive en kvote 2-ansøgning, der brænder igennem.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen. Du vil blive eksamineret indenfor et selvvalgt retsområde. Eksamen består af en præsentation af det valgte emne efterfulgt af dialog med censor og eksaminator.

Du kan møde en af vores tidligere studerende her.

Informationsmøder:

Vi afholder informationsmøder om uddannelsen i København og Aarhus på følgende datoer i tidsrummet:

5. september 2019 – Aarhus – kl. 14.00-15.30
9. september 2019 – København – kl. 17.00-18.30

Tilmeld dig et informationsmøde ved at sende os en mail på info@jurainstituttet.dk

Tid:

København:

Hold 1 – opstartsdato d. 30. september 2019. Der undervises mandage i tidsrummet kl. 17.00-21.00

Hold 2 – opstartdato d. 5. oktober 2019. Der undervises lørdage i tidsrummet kl.  15.00-19.00.

Aarhus:

Hold 3 – opstartsdato d. 12. oktober 2019. Der undervises lørdage i tidsrummet kl. 10.00-14.00

Sted:

Skoubogade 1, 2. sal, 1158 København K.

Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

Pris for kurset:

Kr. 17.975,- inkl. moms

Tilmelding

Tilmeld dig her

 

Få tilsendt mere information

Ønsker du at høre mere omkring Jura Akademiet, så udfyld
kontaktformularen nedenunder.

Jeg accepterer at modtage materiale omkring studiet