Persondataret

Undgå at overtræde reglerne

Registrering af persondata bliver mere og mere relevant, og det er derfor vigtigt for alle at kende reglerne om håndtering af disse data. Reglerne skærpes betydeligt og konsekvenserne af overtrædelse af reglerne bliver større.

Dette kursus giver dig et indblik i både de gældende regler og de kommende regler om persondata, så du undgår eventuelle bøder.

Kurset giver dig mange praktiske råd om håndteringen af persondata.

Målgruppe

Alle som håndterer persondata som en del af deres arbejde. Alle administrative medarbejdere, HR konsulenter og andre som har brug for indblik i de regler, som gælder og vil gælde i forhold til håndtering af persondata.

Kursets indhold

Vi vil gennemgå de overordnede regler, som gælder og vil gælde for håndtering af oplysninger om personer. Vi vil gennemgå både de grundlæggende og overordnede principper samt de specifikke regler for håndtering af personoplysninger.

 • Overordnet introduktion
 • Anvendelsesområde
 • Systematik
  • Grundlæggende begreber og regler
  • Regler for indsamling og registrering af personoplysninger
 • Generelle principper for behandling af personoplysninger
  • Typer af oplysninger og reglerne for behandling af disse
 • Følsomme og ikke-følsomme oplysninger
  • Videregivelse af oplysninger
 • Videregivelse inden for EU og uden for EU
  • Rettigheder for den registrerede
 • Oplysningspligt
 • Indsigtsret
 • Indsigelsesret
  • Sikkerhed og ansvar
  • Eksempler på håndtering af persondata
 • Persondata i en personaleadministration
 • Persondata i andre administrative funktioner
Kursusmateriale

Undervisningen tager udgangspunkt i PowerPoint præsentationer.

Tid

Se dato for afholdelse af næste kursusforløb i vores kursuskalender.

Sted
Nørregade 7B, 2. sal, 1165 København K.

Instruktør
Cand. jur. Anja Bülow Jensen, som til dagligt er afdelingschef for Dansk Byggeri. Anja har stor erfaring med persondataloven både inden for og uden for personaleadministration.

Varighed
1 dag kl. 9.00 -15.30

Pris
3.995,- ex. moms

kontakt os