Erhvervslejeret

Styr uden om fælderne i forbindelse med udarbejdelse af erhvervslejeaftaler. Få klarhed over mulighederne for at fastsætte og regulere lejen samt de spørgsmål, der oftest melder sig i praksis under lejemålets løbetid.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der ønsker et praktisk brugbart overblik over kravene til og elementerne i en erhvervslejeaftale, og de udfordringer der særligt ses i praksis for erhvervslejemål i lejeperioden. Forudgående praktisk kendskab til lejelovgivningen er ikke et krav, men det er en forudsætning, at man har deltaget i kurset ”Boliglejeret og ejendomsadministration” eller tilegnet sig tilsvarende viden.

Indhold
  • Overblik over sammenhængen mellem boliglejeretten og erhvervslejeretten
  • Form- og indholdskrav til en erhvervslejeaftale, samt typiske fravigelser af lovgivningens regler og faldgruber
  • Anvendelse af e-mail i erhvervslejemål
  • Reglerne om depositum og regulering heraf
  • Fordeling af vedligeholdelsespligten, herunder muligheder for at fravige lovens udgangspunkt
  • Lejens fastsættelse og mulighederne for regulering, herunder ved forbedringer
  • Afståelse og genindtrædelse
  • Lejers og udlejers muligheder for opsigelse og ophævelse af lejeforholdet, herunder som følge af betalingsmisligholdelse
  • Lejers fraflytning
  • Anvendelse af erhvervslejeloven på ældre lejeaftaler
Udbytte

Undervisningen vil tage udgangspunkt i en fiktiv erhvervslejeaftale, og deltagerne vil efter kurset være i stand til at udfærdige en tilsvarende og tage højde for faldgruber, typiske fravigelser af lovgivningen mv. ved aftalens indgåelse. Endvidere vil deltagerne have fået redskaber til efterfølgende selvstændigt at kunne tage stilling til de problemstillinger, der opstår i lejeperioden f.eks. vedrørende udførelse af vedligeholdelse, afståelse, lejeregulering og ophævelse.

Kurset kan forlænges ved at tilkøbe 3 dagskurset ”Boligret og ejendomsadministration”. Læs mere her

Tid

Se dato for afholdelse af næste kursusforløb i vores kursuskalender.

Sted
Nørregade 7B, 2. sal, 1165 København

Instruktør
Katja Paludan, Advokat (L), Partner Husen Advokater, København

Varighed
Kursets varighed er 1 dage kl. 9.00-16.00 + 4 dages tilvalg i boligret og ejendomsadministration

Pris
3.995,- ex. moms

Få tilsendt mere information.

Indsend en interesseforespørgsel nedenfor, og få mere information om kurset.