Entrepriseret

Har du styr på de nye standardvilkår AB 18 og ABT 18?

Dette kursus er for dig, som ønsker et indgående og solidt kendskab til standardbetingelserne og det juridiske grundlag i forbindelse med byggesager – uanset hvilken part du repræsenterer.

Kurset henvender sig til alle med interesse for det juridiske grundlag for byggesager, herunder projekt- og byggeledere, rådgivere for bygherrer, developere eller andre der arbejder med byggesager i praksis. Kurset er målrettet praktikere, men vil ligeledes kunne være relevant for f.eks. advokatfuldmægtige, der har behov for en grundlæggende indlæring i betingelserne.

Kursets indhold

På kurset gennemgås de nye standardvilkår AB 18, ABT 18 og de fire appendikser. Der knyttes endvidere bemærkninger til de nye forenklede versioner. Der er lagt særlig vægt på at belyse de væsentligste ændringer i forhold til de nuværende standardvilkår: AB 92 og ABT 93. Gennemgangen er fokuseret på de ændringer, som man skal tage højde for i forbindelse med såvel udarbejdelse af udbud, tilbud og kontrakt som under selve udførelsesperioden i forhold til de gældende standardvilkår.

Du får en grundig indføring i standardbetingelsernes nye regler, gode tips til hvordan man kan forberede sin retsstilling og forbedre processerne undervejs i byggesagens faser samt indsigt i faldgruber, som man skal være opmærksom på.

På kurset kommer du bl.a. igennem følgende områder:

  • Udbud, tilbud, underentreprenører og direkte krav
  • Sikkerhedsstillelse, forsikring og risiko
  • Udførelse af entreprisen – entreprenørens ydelser
  • Bygherretilsyn, byggemøder, slutopgørelse og arbejdsstandsning
  • Parternes ”samarbejdsforpligtelser”
  • Digitale bygningsmodeller
  • Tidsfristforlængelse, forsinkelse samt godtgørelse, erstatning og dagbod
  • Aflevering, mangler og afhjælpningsret og –pligt
  • 1- og 5-års eftersyn
  • Ophævelse og tvister

Udbytte

På kurset vil der opnås et overblik over de grundlæggende regler inden for entrepriseret, som vil gøre dig i stand til at styre uden om de gængse fælder og blive i stand til at identificere situationer, som du skal være særligt opmærksom på, og som kræver særlig fokus for at begrænse risiko og tab. Deltagerne vil blive klædt bedre på til at håndtere de kommende kontraktforhandlinger med de nye vilkår og til at håndtere anvendelsen af de nye vilkår undervejs gennem en entreprisesag. Deltagerne vil ligeledes få indsigt i mulighederne for tvistløsning efter de nye vilkår. Kurset er tilrettelagt således, at såvel deltagere med indsigt i de gældende standardvilkår som deltagere, der ikke har erfaring hermed, vil få udbytte af kurset. Kurset er endvidere tilrettelagt, så deltagerne både kan være repræsentanter for bygherren, hovedentreprenøren, underentreprenøren eller leverandøren.

Tid

Se dato for afholdelse af næste kursusforløb i vores kursuskalender.

Sted
Skoubogade 1, 2. sal, 1158 København K

Instruktør
Vivi Klink Larsen, Advokat og Partner hos Skau Reipurth & Partnere

Varighed
1 dag kl. 9.00-16.00

Pris
3.995,- ex moms

Få tilsendt mere information.

Indsend en interesseforespørgsel nedenfor, og få mere information om kurset.