Digitale retssager

Gør jer klar til den digitale retsproces

Baggrund / Formål

Danmarks Domstole har indført en digital retsproces. Det betyder, at det er obligatorisk for alle at anlægge sager på sagsportalen minretssag.dk. Alle, der behandler civile sager, har derfor brug for viden om, hvordan sagsbehandlingen og kommunikationen i civile sager foregår på portalen. Det har betydning for arbejdsgange og kommunikation med klienten og her ser vi et behov for uddannelse.

Danmarks Domstoles sagsportal til behandling af civile sager omfatter snart alle retskredse. Sagsportalen minretssag.dk er åbnet ved de fleste retter og til februar er alle byretter, begge landsretter, Sø- og Handelsretten samt Højesteret også klar til at behandle sager via minretssag.dk.

Underviser Merete Schlüter fortæller:

Målgruppe

Advokatfirmaer (advokater, advokatfuldmægtige og advokatsekretærer) og inkassobureauer.

Kurset og kursusemner

Kursusemnerne vil være

  • Baggrund og regler for digital retssagsbehandling, herunder hvilke sager der er omfattet
  • Sagsanlæg/stævning
  • Forkyndelse
  • Processkrifter, ekstrakt og materialesamling
  • Kommunikation med retten, skønsmænd, sagkyndige
  • Klientens adgang til sagen på portalen
  • Brugerrettigheder og adgang til sagen
  • Frister og adviseringer
  • Hovedforhandling og de digitale muligheder i retslokalet

Kurset tager udgangspunkt i en sag på minretssag.dk. Der veksles mellem demonstration af sagsgange og undervisning, der giver viden, praktiske fif og råd om arbejdsgangene.
Kursusmaterialet er digitalt og indeholder henvisning til de relevante lovbestemmelser, nyttige links mm.

Kursus hos jer

Kurset holdes på jeres kontor. I skal blot stille et undervisningslokale med en projektor og lærred/skærm til rådighed.

Vær opmærksom på, at der vises skærmbilleder fra portalen, hvor der er mange detaljer. Udbyttet af undervisningen bliver derfor størst, hvis alle deltagere har et godt udsyn til skærmen. Det vil være fint, hvis der også er et flipstativ i lokalet. I sørger selv for forplejning til jeres deltagere.

I er naturligvis også velkomne til at booke et kursus sammen med jeres lokale kolleger.

Underviser

Merete Schlüter er en erfaren underviser og oplægsholder med mange års erfaring som domstolsjurist og intern konsulent ved Danmarks Domstole og har derfor et solidt kendskab til retternes arbejdsprocesser og digitale kommunikation. Merete har bl.a. bidraget i forbindelse med udviklingen af Civilsystemet, som er retternes sagsbehandlingssystem på “indersiden” af minretssag.dk. Merete har også tidligere været advokat.
Se Meretes profil her

Obligatorisk efteruddannelse

Der udstedes kursusbevis efter kurset. Om godkendelse af efteruddannelse for advokater, se Advokatsamfundets hjemmeside.

Tilmelding

Kontakt Jurainstituttet for at aftale nærmere om, hvornår I ønsker at holde et kursus hos jer. Send en mail til info@jurainstituttet.dk eller ring til os på 7022 0745.

Sted
I jeres firma

Instruktør
Merete Schlüter

Varighed
3 lektioner

Pris
Kr. 20.000,- op til 25 deltagere, herefter kr. 1.000,- pr. ekstra deltager - ex. moms