Boliglejeret og ejendomsadministration

Styr uden om fælderne i forbindelse med udarbejdelse af beboelseslejeaftaler, få klarhed over mulighederne for at fastsætte og regulere lejen og de spørgsmål, der oftest melder sig i praksis i forbindelse med administration af lejemål.

Målgruppe

For dig som ønsker et praktisk overblik over lejelovenes regler samt en grundlæggende forståelse for lejeret og hvilke aftaler, der kan indgås med lejere. Det er ikke en forudsætning, at du har forkundskaber inden for lejeret.

Indhold
  • Lovens anvendelsesområde
  • Form og indholdskrav til boliglejeaftaler
  • Mulighed for fravigelser af lovens udgangspunkt
  • Mangler og vedligeholdelse
  • Lejefastsættelse og regulering
  • Forbedringer
  • Overgang af brugsrettigheder (bytte, samlivsophør m.v.)
  • Opsigelse og ophævelse af lejere
  • Lejers fraflytning og krav om istandsættelse af lejemålet
Udbytte

Undervisningen vil give deltageren en indføring i boliglejeretten, så deltageren efterfølgende vil være rustet til at begynde at beskæftige sig med lejeret og få et udvidet kendskab til lejeretten og håndtering af faldgruber. Deltagerne vil desuden få de nødvendige redskaber til at håndtere en række af de almindelige problemstillinger, som kan opstå i lejeperioden.

Kurset kan forlænges ved at tilkøbe en-dagskurset ”Erhvervslejeret”. Læs mere her 

Tid

Se dato for afholdelse af næste kursusforløb i vores kursuskalender.

Sted
Nørregade 7B, 2. sal, 1165 København

Instruktør
Susanne Roug Kirchhoff, Advokat (L), Partner Husen Advokater, København og Pernille Lind Husen, Advokatfuldmægtig Husen Advokater, København

Varighed
Kursets varighed er 2 dage kl. 9.00-16.00 + 1 dags tilvalg i erhvervslejeret

Pris
7.995,- ex. moms

Få tilsendt mere information.

Indsend en interesseforespørgsel nedenfor, og få mere information om kurset.