Boliglejeret og ejendomsadministration

Styr uden om fælderne i forbindelse med udarbejdelse af beboelseslejeaftaler, få klarhed over mulighederne for at fastsætte og regulere lejen og de spørgsmål, der oftest melder sig i praksis i forbindelse med lejemålets ophør m.v.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der ønsker et overblik over lovgivningen for private beboelseslejemål eller beskæftiger sig hermed i praksis, herunder advokatsekretærer, sagsbehandlere hos ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer mv. Forudgående kendskab til lejelovgivningen er ikke et krav.

Indhold
 • Overblik over sammenhængen og lejelovgivningens anvendelse
 • Form- og indholdskrav til en beboelseslejeaftale, samt typiske fravigelser af lovgivningens regler
 • Anvendelse af e-mail i beboelseslejemål
 • Reglerne om depositum, forudbetalt leje og regulering heraf
 • Hvem har vedligeholdelsespligten i lejeperioden, herunder muligheder for at fravige lovens udgangspunkt
 • Mangler ved lejemålet i lejeperioden, herunder lejers og udlejers reaktionsmuligheder
 • Betaling for og aflæggelse af regnskab for varme, vand, køling mv. samt opsætning af målere
 • Lejens fastsættelse og mulighederne for regulering i de enkelte ejendomstyper, herunder gennemgang af den omkostningsbestemte leje og beregning, reglerne om småhuse og hvornår der kan anvendes fri lejefastsættelse
 • Udlejers og lejers adgang til at foretage forandringer af det lejede i lejeperioden og fremgangsmåden ved udførelse og varsling af forbedringer
 • Brugsrettens overgang til andre
 • Lejers og udlejers muligheder for opsigelse og ophævelse af lejeforholdet, herunder opsigelse af ejerlejligheder og andelsboliger samt ophævelse som følge af betalingsmisligholdelse
 • Lejers fraflytning, herunder fristerne for at gøre fraflytningskrav gældende
 • Huslejenævnets og boligrettens kompetence
Udbytte

Efter kurset vil deltagerne bl.a. være i stand til at udfærdige en beboelseslejeaftale i overensstemmelse med seneste praksis og lovændringer, og have fået redskaber til efterfølgende selvstændigt at kunne tage stilling til de problemstillinger, der opstår i praksis, f.eks. vedrørende udførelse af vedligeholdelse, brugsrettens overgang til andre, lejeregulering, opsigelse og ophævelse.

Kurset kan forlænges ved at tilkøbe en-dagskurset ”Erhvervslejeret”. Læs mere her 

Tid

Se dato for afholdelse af næste kursusforløb i vores kursuskalender.

Sted
Nørregade 7B, 2. sal, 1165 København

Instruktør
Katja Paludan, Advokat (L), Partner Husen Advokater, København

Varighed
Kursets varighed er 2 x 2 dage kl. 9.00-16.00 + 1 dags tilvalg i erhvervslejeret

Pris
15.995,- ex. moms