Selvstudie

Hvis du vælger at læse vores Jura Erhverv uddannelse som selvstudie, har det den fordel, at du selv kan bestemme tempoet, din arbejdsrytme og hvor mange timer du ønsker at læse om ugen. Selvstudie kan påbegyndes når det passer dig.

Uddannelsen består af 12  moduler.

Jura Erhverv anvendes lærebøger og Jurainstituttets eget undervisningsmateriale. Læs mere under “Pensum”. Uddannelsesmaterialet til hvert modul er udarbejdet således, at du er i stand til at sætte dig ind i stoffet uden at modtage traditionel undervisning.

Til hvert modul hører en række øvelsesspørgsmål. Alle moduler afsluttes endvidere med en obligatorisk opgave. Opgaven indeholder en række spørgsmål og/eller cases. Opgaven rettes af en advokat og efter cirka 3 uger får du opgaven retur. Der gives karakter for opgaven og der er tilknyttet nogle få kommentarer. Du får endvidere udlevereret et eksempel på en korrekt løst opgave.

Som selvstudieelev skal du forvente, afhængigt af dine forudsætninger, at bruge 10 – 12 måneder på at gennemføre uddannelsen, med en studieindsats på 8 – 10 timer om ugen. Har du mulighed for at bruge mere tid, kan du naturligvis forkorte studietiden.

Hvis du ikke kan nå at færdiggøre din uddannelse indenfor 1 år, har du mulighed for at forlænge studietiden med 3 måneder ad gangen. Der betales et gebyr på kr. 3.000,- for hver gang studietiden forlænges med 3 måneder.

Vi anbefaler dig at udarbejde en studieplan. Den vil hjælpe dig til at overholde studietiden og sikre en kontinuerlig og jævn indsats gennem studieperioden.

Husk at du altid har hjælpsomme studievejledere lige ved hånden – ring på 70 22 07 45.

Efter endt studie kan du tilmelde dig den afsluttende eksamen. Eksamen er en 5 timers skriftlig opgave, som du løser hjemmefra. Vi afholder eksamen 3 gange om året, og du sørger selv for at tilmelde dig den førstkommende eksamen efter du har gennemført dit studieforløb. Din eksamensopgave bliver bedømt af en dommer og en højesteretsadvokat. Opgaven vurderes efter 7-trins skalaen og du vil modtage et eksamensbevis, hvor din eksamenskarakter fremgår. Eksamen er ikke obligatorisk, men det anbefales at afslutte uddannelsen med en eksamen. Hvis du fravælger eksamen, vil du modtage et uddannelsesbevis, der dokumenterer, at du har gennemført uddannelsen.

Vores erfaring er, at selvstudieelever ligger på samme karakterniveau, som elever der modtager klasseundervisning.

Tilmeld