Klasseundervisning

I København foregår klasseundervisningen i vores lokaler i Skoubogade 1, 1158 København K.

Uddannelsen består af 12 moduler og hvert modul består af 4 – 6 lektioner.

Undervisningen ligger normalt én gang om ugen og er på 2 lektioner á 1 time. Der er ikke mødepligt til undervisningen. Uddannelsesmaterialet er udarbejdet sådan, at du kan læse stoffet op, såfremt du er forhindret i at deltage i undervisningen.

Undervisningen strækker sig over cirka 8 måneder, og du kan påbegynde flere gange om året.

Jura Erhverv anvendes lærebøger, Jurainstituttets eget uddannelsesmateriale samt PowerPoints. Læs mere under “Pensum”.

Til hvert modul er der udarbejdet en række øvelsesspørgsmål.

Alle moduler afsluttes med en obligatorisk opgave. Opgaven indeholder en række spørgsmål og/eller cases. Opgaven rettes af din underviser og efter cirka 3 uger får du opgaven retur. Der gives karakter for opgaven og der er tilknyttet nogle få kommentarer. Du får endvidere nu adgang til et eksempel på en korrekt løst opgave.

Du skal forvente, afhængigt af dine forudsætninger, at bruge cirka 4 timers forberedelse til hver undervisning og tilsvarende antal timer på at løse opgaven.

Efter endt studie kan du tilmelde dig den afsluttende eksamen. Eksamen er en 4 timers skriftlig opgave, som du løser hjemmefra. Vi afholder eksamen 3 gange om året, og du sørger selv for at tilmelde dig den førstkommende eksamen efter du har gennemført dit studieforløb. Din eksamensopgave bliver bedømt af en dommer og en højesteretsadvokat. Opgaven vurderes efter 7-trins skalaen og du vil modtage et eksamensbevis, hvor din eksamenskarakter fremgår.  Eksamen er ikke obligatorisk, men det anbefales at afslutte uddannelsen med en eksamen. Hvis du fravælger eksamen, vil du modtage et uddannelsesbevis, der dokumenterer, at du har gennemført uddannelsen.

Dit eksamensbevis er med til at sikre dig bedre jobmuligheder.

Print
Dato Tid Pensum Lærer Aflevering / bemærkning

Tilmeld