Selvstudie

Hvis du vælger at tage vores Jura Plus uddannelse som selvstudie, har det den fordel, at du selv kan bestemme tempoet, din arbejdsrytme og hvor mange timer du ønsker at læse om ugen. Selvstudie kan påbegyndes, når det passer dig.

Uddannelsen består af 12 moduler.

Uddannelsesmaterialet til hvert modul er udarbejdet sådan, at du er i stand til at sætte dig ind i stoffet uden at modtage traditionel undervisning.

Omfanget af materialet varierer fra 30 – 110 sider, dertil kommer en række bilag. Hvert modul indeholder en række øvelsesspørgsmål, så du kan teste dig selv i, hvor godt du har forstået stoffet.

Jura Plus får du – den dag du starter studiet – adgang til hele uddannelsesmaterialet via vores E-learning platform “JI Academy”.

Hvert modul afsluttes med en obligatorisk opgave. Opgaven indeholder en række spørgsmål og/eller cases, som du skal løse. Når vi har modtaget opgaven, får du den rettet og retur inden for cirka 3 uger. Du får en karakter for opgaven og der er knyttet nogle få kommentarer til din besvarelse. Endvidere får du nu adgang til et eksempel på en korrekt løst opgave.

Som selvstudieelev skal du forvente, afhængigt af dine forudsætninger, at bruge 10 – 12 måneder på at gennemføre uddannelsen, med en studieindsats på 8 – 10 timer om ugen. Har du mulighed for at bruge mere tid, kan du naturligvis forkorte studietiden.

Hvis du ikke kan nå at færdiggøre din uddannelse indenfor 1 år, har du mulighed for at forlænge studietiden med 3 måneder ad gangen. Der betales et gebyr på kr. 3.000,- for hver gang studietiden forlænges med 3 måneder.

Vi anbefaler dig at udarbejde en studieplan. Den vil hjælpe dig til at overholde studietiden og sikre en kontinuerlig og jævn indsats gennem studieperioden.
Husk at du altid har hjælpsomme studievejledere lige ved hånden – ring på 70 22 07 45.

Efter endt studie kan du tilmelde dig den afsluttende eksamen. Eksamen er en 5 timers skriftlig opgave, som du løser hjemmefra. Vi afholder eksamen 3 gange om året, og du sørger selv for at tilmelde dig den førstkommende eksamen efter du har gennemført dit studieforløb. Din eksamensopgave bliver bedømt af en dommer og en højesteretsadvokat. Opgaven vurderes efter 7-trins skalaen og du vil modtage et eksamensbevis, hvor din eksamenskarakter fremgår.  Eksamen er ikke obligatorisk, men det anbefales at afslutte uddannelsen med en eksamen. Hvis du fravælger eksamen, vil du modtage et uddannelsesbevis, der dokumenterer, at du har gennemført uddannelsen.

Vores erfaring er, at selvstudieelever ligger på samme karakterniveau, som elever der modtager klasseundervisning.

 

Tilmeld