Selvstudie

Jura Basis uddannelsen som selvstudie

På selvstudie har du den fordel, at du selv kan bestemme tempoet, din arbejdsrytme og hvor mange timer du ønsker at læse om ugen. Selvstudie kan påbegyndes, når det passer dig. 

Den dag du starter studiet, får du adgang til al dit uddannelsesmateriale via vores E-learning platform “JI Academy”.

Uddannelsen består af 11 moduler og omfanget af uddannelsesmaterialet varierer fra 25 – 100 sider. Hvert modul indeholder en række øvelsesspørgsmål, så du kan teste dig selv i, hvor godt du har forstået stoffet.

Hvert modul afsluttes med en obligatorisk opgave. Opgaven indeholder en række spørgsmål og/eller cases, som du skal løse. Når vi har modtaget opgaven, får du den rettet og retur indenfor cirka 3 uger. Du får en karakter for opgaven, og der kan være knyttet nogle få kommentarer til din besvarelse. Endvidere får du nu adgang til et eksempel på en korrekt løst opgave.

Gennemfør på et år med 6-8 timer om ugen

Du har et år til at gennemføre din uddannelse. Dette er baseret på en studieindsats på 6 – 8 timer om ugen. Har du mulighed for at bruge mere tid, kan du naturligvis forkorte studietiden. Studietiden varierer fra elev til elev afhængigt af forudsætninger.

Hvis du ikke kan nå at færdiggøre din uddannelse indenfor 1 år, har du mulighed for at forlænge studietiden med 3 måneder ad gangen. Der betales et gebyr på kr. 3.000,- for hver gang studietiden forlænges med 3 måneder.

Vi anbefaler dig at udarbejde en studieplan. Den vil hjælpe dig til at overholde studietiden og sikre en kontinuerlig og jævn indsats gennem studieperioden. Husk at du altid har hjælpsomme studievejledere lige ved hånden – ring på 70 22 07 45.

Afsluttende eksamen og uddannelsesbevis

Efter endt studie kan du tilmelde dig den afsluttende eksamen. Eksamen er en 5 timers skriftlig opgave, som du løser hjemmefra. Vi afholder eksamen 3 gange om året, og du sørger selv for at tilmelde dig den førstkommende eksamen efter du har gennemført dit studieforløb. Din eksamensopgave bliver bedømt af en dommer og en højesteretsadvokat. Opgaven vurderes efter 7-trins skalaen og du vil modtage et eksamensbevis, hvor din eksamenskarakter fremgår.  Eksamen er ikke obligatorisk, men det anbefales at afslutte uddannelsen med en eksamen. Hvis du fravælger eksamen, vil du modtage et uddannelsesbevis, der dokumenterer, at du har gennemført uddannelsen.

Tilmeld