Klasseundervisning

I København foregår klasseundervisningen i vores lokaler i Nørregade 7B, 1165 København K.

Uddannelsen består af 11 moduler og i hvert modul undervises der fra 4 – 10 lektioner.

Undervisningen ligger normalt én gang om ugen og er på 2 lektioner á 1 time. Der er ikke mødepligt til undervisningen. Uddannelsesmaterialet er udarbejdet sådan, at du kan læse stoffet op, såfremt du er forhindret i at deltage i undervisningen.

Undervisningen strækker sig over ca. 8 måneder, og du kan påbegynde flere gange om året.

Omfanget af uddannelsesmaterialet til hvert modul varierer fra 25 – 100 sider, dertil kommer en række autentiske bilag. Til hvert modul er der udarbejdet en række øvelsesspørgsmål, så du kan teste dig selv i, hvor godt du har forstået stoffet.

Alle moduler afsluttes med en obligatorisk opgave. Opgaven indeholder en række spørgsmål og/eller cases, som du skal løse. Når vi har modtaget opgaven, rettes den af din underviser og efter cirka 3 uger får du opgaven retur. Du får en karakter for opgaven og der er knyttet nogle få kommentarer til din besvarelse. Samtidig får du nu adgang til et eksempel på en korrekt løst opgave.

Du skal forvente, afhængigt af dine forudsætninger, at bruge omkring 2 – 3 timers forberedelse til hver undervisningsdag og igen 2 – 3 timer på at løse opgaven.

Efter endt studie kan du tilmelde dig den afsluttende eksamen. Eksamen er en 4 timers skriftlig opgave, som du løser hjemmefra. Vi afholder eksamen 3 gange om året, og du sørger selv for at tilmelde dig den førstkommende eksamen efter du har gennemført dit studieforløb. Din eksamensopgave bliver bedømt af en dommer og en højesteretsadvokat. Opgaven vurderes efter 7-trins skalaen og du vil modtage et eksamensbevis, hvor din eksamenskarakter fremgår.  Eksamen er ikke obligatorisk, men det anbefales at afslutte uddannelsen med en eksamen. Hvis du fravælger eksamen, vil du modtage et uddannelsesbevis, der dokumenterer, at du har gennemført uddannelsen.

Se her hvornår du kan starte op:

Print
Dato Tid Pensum Lærer Aflevering / bemærkning

Tilmeld